Måltider

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Dette gjelder både for barn og voksne. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold, og er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for måltider som fremmer helse, og den skal bidra til at barna får gode vaner når det gjelder kosthold. Barnehagen er en arena hvor barn på en naturlig måte kan tilegne seg kunnskaper og gode holdninger når det gjelder mat, måltider og god hygiene.

Ved hovedhuset i Espira Muruvik barnehage har vi egen kokk som lager varm lunsj minimum to dager i uken. Avdeling Nygården i Solbakken har en litt annen matordning.

Vi bruker heftet «Bra mat i barnehagen» utgitt av Helsedirektoratet som mal i vårt arbeid med kosthold.

Personvern og cookies