Språkmiljø

Et godt språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Arbeid med et godt språkmiljø inngår i alle deler av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og inkluderer alle barn uavhengig av språklig bakgrunn. Uttrykkene kommer til syne i formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagehverdagen. Ulike former for kommunikasjon er viktig for barns samhandling, og de er en forutsetning for utvikling av vennskap og deltakelse i barnehagens felleskap. De ulike kommunikasjonsformene har også betydning for den språklige samhandling mellom barn og voksne og barn imellom. Et godt språkmiljø bør gi rom for at barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere med andre.

Barnehagen er med på et utviklingsprosjekt gjennom NEA regionen for å styrke handlingskompetansen til personalet rundt språk og kommunikasjon. Prosjektet varer til 2020. Barnehagen har valgt « Det pedagogiske miljøets betydning for språk og kommunikasjon, med fokus på voksenrollen» som overordnet problemstilling. Hver avdeling vil velge egen problemstillinger underordnet dette. Avdelingene vil i tilbakeblikkene vise dere hvordan de jobber med prosjektet.

Personvern og cookies