Sosial kompetanse og danning

Arbeid med sosial kompetanse og danning i barnehagen er av stor betydning, og dette vet vi barn lærer gjennom lek – både i uformelle og formelle situasjoner. Vi skal være bevisst på hvordan barn utvikler seg i samspill med andre mennesker. Barna lærer seg med dette sosiale spilleregler og det å være en del av fellesskapet. Dette går som en rød tråd igjennom hele hverdagen i barnehagen.

Med begrepet danning tenker vi først og fremst at det er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. I barnehagen møtes mennesker med ulik bakgrunn, kultur, religion og erfaringer. Å møte ulikheter gjør at man får ulike erfaringer, og blir bevisst hvem man er som menneske – man dannes.

Barnehageloven presiserer at vi skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Barna skal få erfare og mestre ulike sosiale ferdigheter, noe som både skjer hjemme og i barnehagen.

Personvern og cookies