Om oss

Espira Muruvik ligger i Malvik kommune. Barnehagen ligger fint plassert i landlige omgivelser, nært sjøen og andre nærliggende flotte naturområder. Den kjente Malvikstien begynner rett nedenfor barnehagen, og følger en sti langs fjellveggen i Muruvik og Hommelvik med nydelig utsikt til sjøen. Vi har fem avdelinger med 91 barn, to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger på hovedhuset i Muruvik og en aldersblandet gruppe på avdeling Nygården i Solbakken. Barnehagen ble 01.12.17 en del av Espira Gruppen.

Espira Muruvik skal være et sted hvor demokrati og likeverd står sentralt. Vi danner vårt pedagogiske grunnlag på Reggio Emilia filosofien. Vi ønsker at barna skal utvikle utforsking, lek og læring i møte med nye relasjoner i et rikt materialutvalg. Vi har nulltoleranse for mobbing, noe som er pedagogens ansvar. For oss er et vidt læringssyn i fokus hvor Rammeplanens fagområder er innvevd i det tverrfaglige arbeidet.

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss!

Personvern og cookies