Miljøarbeid

Vi ønsker å fortsette å jobbe med fokus på miljøarbeid, miljøbevissthet og forståelse for bærekraftig utvikling. Vi har laget oss egen grønnsakhage bak barnehagen og samarbeider med Malvik Hagelag. De eldste barna vil sammen med de voksne ta hovedansvaret for dette, men alle barn skal få være delaktige i arbeidet.
Vi ønsker å oppnå Grønt Flagg sertifisering og et miljøråd bestående av barn og voksne utarbeider planer for dette. Grønt flagg er en International miljøsertifiseringsordning rettet mot blant annet barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Sertifiserte barnehager får rett til å reise det grønne flagget og mottar et miljøsertifikat. Årets tema for Grønt Flagg er gjenbruk og kildesortering.

Personvern og cookies